Bestuur

Stichting Bewoners Swettehiem-Westeinde
Secretariaat: Pieter Sipmawei 6,
                     8915 EA Leeuwarden
Bezoekadres: Pieter Sipmawei 6,
8915 EA Leeuwarden

Telefoon: 085 029 0634

Kamer van Koophandel: 67346707
Bankrekening: NL47INGB0007482433
RSIN: 856941578

De bestuurssamenstelling is per 1-2-2020: 

 

Voorzitter/Penningmeester         : Dhr. Theo Witlox (Algemene zaken en activiteiten stichting)
Secretaris                                 : Dhr. Willem Langendonk (Algemene zaken)
Algemeen bestuurslid : Mevr. Shirley Bussink (The Golden Oldies Shop)
Algemeen bestuurslid : Mevr. Ellie Sanders (Catering)
 Vacature  
     

De bestuursleden zijn onbezoldigd.

Geïnteresseerden als bestuurslid kunnen zich aanmelden bij het bestuur.Als vrijwilligers zijn de volgende personen aan het bestuur gekoppeld:

     
Administratie/CRM/Notuliste : Mevr. Charlotte Neef
     
     

Verder zijn ca 25 vrijwilligers actief bij de verschillende onderdelen. 

 

 

 

Bezoekadres

Stichting Bewoners Swettehiem-Westeinde
Pieter Sipmawei 6-288, Leeuwarden
Bezoekadres: Pieter Sipmawei 6

Adres

Stichting Bewoners Swettehiem-Westeinde
Secretariaat: Pieter Sipmawei 6
                     8915 EA Leeuwarden

Telefoon: 085 029 0634

Kamer van Koophandel: 67346707
Bankrekening: NL47INGB0007482433
RSIN: 856941578

anbilogo