De Stichting is opgericht met als doel het welzijn van de bewoners van Swettehiem en de wijk Westeinde te verbeteren en eenzaamheid te voorkomen.

Dit doet de stichting door het organiseren van activiteiten en het ondersteunen op welzijnsgebied.

 

Een onderdeel van de stichting is de kringloopwinkel wat een sociale rol heeft. Gerund door ouderen en vrijwilligers is deze een bijdrage aan het doel van de stichting.  De opbrengst hiervan, aangevuld met schenkingen en sponsoring is in zijn geheel, na aftrek van de kosten, bestemd voor activiteiten.