Na het beëindigen van de "activiteitencommissie" was duidelijk dat bewoners het systeem misten. We hebben daarop de spaarpas geïntroduceerd. 

Het verschil is dat er nu een bedrag gespaard kan worden dat op een persoonlijk account wordt bijgehouden, dus niet een gezamenlijke pot.

Daarmee is de keuze van inleg vrij en men gebruikt alleen het saldo voor persoonlijke bestedingen.

In onderstaande flyer is dit beschreven.