Donaties

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Stichting Bewoners Swettehiem-Westeinde  heeft geen winstoogmerk. Zoals de statuten, reglement of beleidsplan van de instelling en de feitelijke werkzaamheid blijkt dat de instelling geen winstoogmerk heeft. Donateurs van ANBI’s hebben een extra belastingvoordeel, een extra aftrek geldt. 

Help ook mee door ons financieel te steunen.


Bankrekening: NL47INGB0007482433
RSIN: 856941578

 

Bezoekadres

Stichting Bewoners Swettehiem-Westeinde
Pieter Sipmawei 6-288, Leeuwarden
Bezoekadres: Pieter Sipmawei 6

Adres

Stichting Bewoners Swettehiem-Westeinde
Secretariaat: Pieter Sipmawei 6
                     8915 EA Leeuwarden

Telefoon: 085 029 0634

Kamer van Koophandel: 67346707
Bankrekening: NL47INGB0007482433
RSIN: 856941578

anbilogo