De bestuurssamenstelling is per 1-2-2020: 

 

Voorzitter/Penningmeester         : Dhr. Theo Witlox (Algemene zaken en activiteiten stichting)
Secretaris                                 : Dhr. Willem Langendonk (Algemene zaken)
Algemeen bestuurslid : Mevr. Shirley Bussink (The Golden Oldies Shop)
Algemeen bestuurslid : Mevr. Ellie Sanders (Catering, spellenmiddag)
     
     


Geïnteresseerden als bestuurslid kunnen zich aanmelden.

Als vrijwilligers zijn de volgende personen aan het bestuur gekoppeld:

Financiële administratie : Mevr. Greetje Guldener
Administratie/CRM/Notuliste : Mevr. Charlotte Neef
Administratie/CRM : Mevr. Matthanja Spijkerman
     

Verder zijn ca 40 vrijwilligers actief bij de verschillende onderdelen.